KONSTRUKCJA ZBIORNIKOWCA

0
387

Zarów­no zbiornikowiec o pojemności 300 t, jak i dzie­sięciokrotnie mniejszy mają podobną charak­terystykę. W obu przypadkach chodzi o statek o    mocnej konstrukcji stalowej, z zespołem na­pędowym i układem sterującym w części rufo­wej (tylnej). Już przy wykonywaniu projektu zbiornikowca należy zdecydować o jego funkcji czy statek ten ma służyć do transportu ropy między kilkoma portami, czy też do przewozu produktów naftowych. Czynnikiem decydują­cym jest tu głębokość portów, wynikające stąd zanurzenie statku i związana z tym jego szerokość i długość; przy ustalaniu tych wiel­kości określa się także ciężar statku, a tym samym jego tonaż. Prędkość zbiornikowca zależy od mocy silnika, kształtu statku, gładkości je­go powierzchni i innych czynników.

Poprzedni artykułBUDOWA ZBIORNIKOWCA
Następny artykułOLBRZYMIE ZBIORNIKI