INNE KRAJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Jak widać, w ciągu 4 lat (1975—1979) nastąpi­ło podwojenie wydobycia. Zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą równolegle do wzrostu wydobycia rozwijany jest przemysł rafineryj­ny i petrochemiczny. Obecnie Meksyk jest sa­mowystarczalny, zarówno jeśli chodzi o prze­rób ropy, jak i produkcję podstawowych che­mikaliów.Inne kraje Ameryki Południowej. Bardzo słabo zbadane są na razie pozo­stałe kraje Ameryki Południowej. Dość znaczne wydobycie prowadzone jest jednak w kilku krajach.  Kraje Ameryki Południowej są przedmio­tem wielkiego zainteresowania poszukiwaczy ropy. Dotyczy to szczególnie Brazylii, gdzie bada się dorzecze górnej Amazonki oraz przy­brzeżne wody Atlantyku. Intensywne poszukiwania prowadzone są we wschodniej części Peru (prowincja Orien- te), w Ekwadorze, w południowo-wschodniej Kolumbii oraz północnej Boliwii. Powierz­chnia badanych obszarów przekracza 500 ty­sięcy km2.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!