GODZINY LUDZKIEJ PRACY

0
310

Oprócz ropociągu ,zatoka Prudhoe-Valdez na Alasce, który w 1975 roku pochłonął 35 mi­lionów godzin pracy ludzkiej, około 900 000 t materiałów i 290 000 m3 materiałów napędo­wych, do najważniejszych inwestycji tego ro­dzaju należały:  przedłużenie o 830 km kanadyjskiego ropociągu Interproyincial o wydajności 36 min t rocznie. Jest to rurociąg służący do przesyłania lekkiej ropy kanadyjskiej;rurociąg algiersko-włoski, który połączył Afrykę i Europę.Długość tego rurociągu biegnącego od Hassi R mel w Algierii, poprzez Tunezję i Sycylię do La Specia we Włoszech wynosi 2500 km. Przeznaczony on jest do przesyłania 11,7 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W 1974 roku przerzucono odcinek tego rurociągu, przez Cieśninę Mesyńską z Sycylii na kontynent i był to wówczas najdłuższy rurociąg położo- ny na głębokości 350 m. Następnie jednak została pokonana 160-kilometrowej szerokości Cieśnina Sycylijska, której głębokość sięga 300 m, co wymagało zbudowania specjalnego statku, opracowania specjalnej techniki i użycia łodzi podwodnej do kontroli robót.

Poprzedni artykułCIĘŻAR RUROCIĄGU
Następny artykułRUROCIĄGI LĄDOWE