FORMY UJĘCIA

Formy ujęcia poszczególnych zagadnień czy realizacji tych samych zadań, np. uzgodnienia terminologii, nazw towarów, przedmiotów, narzędzi, toku działania;  czasu, czyli współzależność różnych tematów na różnych przedmiotach; chodzi tu o ustalenie, jakie zagadnienia, na których przedmiotach powinny, wyprzedzać proble­matykę w tym samym lub innym przedmiocie.W kształceniu zawodowym najtrudniejsza jest korelacja różnych przedmiotów zawodowych, których tematyka jest spójna lub komplementarna, gdzie jest często bardzo trudno pokazać granicę podziału. Trudno jest też przewidzieć, które przedmioty przyczyniają się do kształtowania tych sa­mych umiejętności,’ ale z różnego punktu widzenia (np. przy przeprowadzaniu rozmowy sprzedażowej, trzeba’ znać nie. tylko’ zasady i technikę jej przeprowadzenia, ale i- umieć wykorzystać wiadomości z towaroznawstwa, techniki reklamy czy arytmetyki gospodarczej).

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!