EUROPEJSKIE KRAJE SOCJALISTYCZNE

Należy zwrócić uwagę, że w ZSRR można spodziewać się w przyszłości również wielkich odkryć gazu ziemnego. Przeszło połowa po­wierzchni olbrzymiego terytorium tego kraju jest oceniana jako ciągle słabo jeszcze zbadany obszar perspektywiczny dla dalszych odkryć. Obejmuje on 12 min km2 (w Stanach Zjedno­czonych 6,4 min km2), do czego trzeba jeszcze dorzucić 3,5 min km2 wysoce obiecujących szelfów kontynentalnych. Związek Radziecki wydobywa obecnie około 0,6 min t ropy rocz­nie, zaspokajając nie tylko potrzeby własne, lecz także potrzeby swoich sąsiadów i sojusz­ników. Wiele złóż ropy zalega w ZSRR na nie­zbyt dużych głębokościach 1000—2000 m (oko­ło 46% zasobów). Zasoby są z reguły skoncen­trowane w dużych złożach; olbrzymich i gigan­tach. Znane są tylko dwa supergiganty: Ro- maszkinskoje z 1948 r. i Samotłorskoje odkry­te w latach sześćdziesiątych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!