DALSZE ODKRYCIA

0
461

Złoża odkryte wykorzystane zostały w Meksyku dopiero w 9%. Pozostające do wydo­bycia znane zasoby stanowią 7,4% odkrytych, jeszcze nie wykorzystanych zasobów świato­wych. Kwalifikują one Meksyk do mocarstw naftowych, są nieco tylko mniejsze od zaso­bów Iranu czy Kuwejtu, a większe niż nie wykorzystane dotąd, ale już odkryte zasoby Stanów Zjednoczonych. Stąd niezliczone, róż­nego rodzaju zabiegi północnego sąsiada Mek­syku, mające na celu zobowiązanie tego kraju do trwałych świadczeń eksportowych i dostaw możliwie największych ilości ropy do Stanów Zjednoczonych, wydatna pomoc Stanów w wierceniach poszukiwawczych (zwłaszcza podmorskich) i uruchamianiu wydobycia.

Poprzedni artykułNAFTOWA POTĘGA
Następny artykułROPA NAFTOWA W MEKSYKU